Backgammon spillet

Første spiller kaster to terninger og skal flytte sin eller sine brikker det antal øje, som begge terninger viser, og man vælger selv, hvilken eller hvilke brikker man flytter. Det er tilladt at flytte en brik fx 3+6 spidser frem eller flytte to brikker, altså een brik 3 spidser frem og den anden 6 spidser. Rækkefølgen kan altid vælges af spilleren selv.

Slår man ens antal øjne, fx 4+4, må man flytte dobbelt. Her er der mulighed for at flytte én brik 4+4+4+4 eller to brikker fx 4+4 og 4+4 eller 4 og 4+4+4. Man må ikke lægge antallet af øjene på terningerne sammen, og derefter flytte en brik det totale antal spidser. Man skal altid "mellemlande". Derfor bør man altid sige fx 4+3 og ikke 7.

spil backgammon online
Ideen med spillet er at få sine mænd (brikker) hjem til sig eget hjemland. En brik må ikke flyttes fra sit eget hjemland over i modspillerens hjemland. Der er ingen grænser for, hvor mange brikker man må have på én spids.

Imidlertid lurer farerne undervejs. Har man kun én brik på en spids (spidsen siges at være blottet), kan modstanderen eventuelt flytte sin brik hen på samme spids, og så er man taget til fange - dvs. brikken kan ikke flyttes (dette kaldes at gå i gærdet). Har en spiller derimod to brikker på en spids (spidsen siges at være blokeret), kan modstanderen ikke lande der.

Er én eller flere af en spillers brikker gået i gærdet, må denne spiller ikke fortsæe spillet, får brikken igen er bragt ind på brættet i modstanderens hjemland. Hertil kræves, at man på en af terningerne slår et antal øjne, der svarer til en fri eller en blottet spids i modstanderens hjemland. Viser terningerne fx 3 og 4, og spids 4 er blokeret med to af modstanderens brikker, mens spids 3 er fri, skal brikken fra gærdet flyttes ind i spillet påspids 3, og derefter flyttes 4 spidser frem på normal måde (hvis denne nye spids er ledig, ellers ikke). Er dette ikke tilfældet, må man flytte en anden af sine brikker.

Man skal altid flytte, hvis man kan (det er altså ikke tilladt at opgive et slag hvis det skyndes at svække din stilling på bladen). Ellers må man "sidde over" til næste gang.

Slutspillet

Når alle ens brikker er bragt hjem til eget hjemland, kan man begynde at slå sine brikker fri af spillet, dvs. bruge sine kast til at få brikkerne væk fra brættet. Dette kan ikke gøres, får alle brikker er hjemme. Får man fanget en brik under slutspillet, kan dette ikke fortsættes, før brikken er blevet bragt ind i spillet igen og har været hele vejen rundt fra fjendes hjemland til eget hjemland.

Senest ændret den 14. juni 2012  |  Backgammon ændres ikke ofte :-)