Ord og begreber i backgammon

backgammon sæt Her er en sammenstykket liste over ord og begreber, som bruges i backgammon. Det er ikke nødvendigt at kunne dem alle sammen; men det er meget praktisk især i forbindelse med teoretisk backgammon som ved læsning af bøger. Bemæk begreberne er anderledes end f.eks. i et poker spil, så man kan ikke altid bruge sin viden fra andre spil direkte.

Backgammon udtryk listet alfabetisk

Aardvark: Kommer efter beaver og racoon, hvor den doblede vender dobleterningen endnu et niveau. Anvendes kun i uendelige kampe. Kan droppes.

Acepoint: 1punktet.
Action play: Et ryk der medfører store sving.
Anker: Et punkt i modstanderens indre hjemland.

Autodobling: Automatisk vending af dobleterningen til et højere niveau inden spillets begyndelse. Benyttes når spillerne slår det samme i åbningsrullet. Anvendes kun i uendelige kampe.
Backgammon:
a) Når man ved partiets afslutning har en brik i modstanderens hjemland eller er på baren. Man taber tre gange dobleterningens værdi.
b) Spillets navn.

Baffle box: Se terningblander.
Bagspil (backgame): En spillestrategi hvor ideen ligger i at bevare nogle ankre for at afvente skud, der senere skal vinde spillet.
Bar: Se Gærde.

Bear in: Den del af spillet, hvor brikkerne rykkes ind i det indre hjemland til bear off.
Bear off: Den del af spillet, hvor brikkerne tages af.
Beaver: Når den spiller, der bliver doblet tager doblingen og samtidig vender dobleterningen endnu et niveau op. Anvendes kun i uendelige kampe. Kan droppes.

Blitz: Spillestrategi, hvor planen er ved aggressivt spil at lukke modstanderen ude, indtil man tager brikker af.
Blokade: Når flere punkter er ved siden af hinanden.
Blot: En brik der står alene.

Box: Er i en chouette den spiller, der er alene mod de andre.
Brok: Uheld.
Bygger (builder): En brik, der kan hjælpe med at lave nye punkter.

Carry over: Når en autodobling føres videre til næste spil.
Cash: Når den ene spiller korrekt dobler og den anden korrekt dropper.
Chouette: En kamp med uendelig kamplængde med flere end to deltagere.

Close out: Når en eller flere af modstanderens brikker er på baren mod et lukket 6-punktsbord.
Collectivity: Brige ens brikker i nærheden af hinanden.
Consolation: Trøstrække for de spillere, der taber deres kamp i hovedrækken i en cupturnering.

CPW (Cubeless percentage of winning): Equityen uden brug af dobleterningen.
Crawfordreglen: I det første spil efter matchpoint nås, er det forbudt at doble. Opkaldt efter opfinderen af reglen, John R. Crawford.
Cross over: Når man krydser en kvadrant med en brik.

Crunch: Når en blokade bliver uopretteligt ødelagt, fordi man er tvunget til at sætte brikker ud af spil på de dybe punkter (se 'øde brikker')
Cube action: Håndtering af dobleterningen, dvs. når der dobles, tages, droppes osv.
Cube vig(orish): Dobleterningens værdi.

Cup: Turneringsform, hvor vinderen fortsætter i turneringen.
Danse: Når mindst en brik forbliver på baren.
Deuce point: 2punktet.

Diversificering: Optimering af ens egne konstruktive rul.
Dobbeltslag: To ens.
Dobling: Brug af dobleterningen.

Doblingsvindue: Er den equity, hvor dobling/take er korrekt ved en given matchscore.
Drop: Når en dobling ikke accepteres.
Dræbe et nummer: Sørge for at et specielt nummer ikke kan flyttes - typisk 6ere i et blokadespil.

Duplikering: Minimering af antallet af modstanderens gode numre.
Død brik: Når de dybeste punkter er lavet, kaldes hver ekstra brik for en død brik, idet den kan bruges konstruktivt senere i partiet.
Død dobleterning: Forekommer ved en score, hvor man aldrig kan opnå gevinst ved at doble.

Enter: At komme ind fra baren.
Equity: Positionens værdi.
Frit drop: Efter Crawfordpartiet, hvor det er korrekt at droppe, med mindre man er mindst 50% favorit til at vinde spillet. Forekommer altid, når den der er bagud har et ulige antal point.

Gammon: Hvis man, når partiet er slut, ikke har taget en brik ud og ikke har brikker i modstanderens hjemland eller på baren, taber man en gammon. Man taber af to gange dobleterningens værdi.
Gammon price: Værdien af en gammon; sædvanligvis 0,5 ved de fleste matchscorer.
Gammon saver: Et rul der redder spilleren fra at tabe gammon.

Gyldne anker: 20punktet.
Gyldne punkt: 5punktet.
GWC (Game Winning Chances): Vinderchance i partiet.

Gærde: Derfra en hjemslået brik starter. Er den del af brættets ramme, som er i midten.
Hit and cover: At slå modstanderens blot samtidig med, at man dækker sit eget blot.
Hit loose: At slå i hjemlandet uden at dække sit blot.

Hjemland: Det indre hjemland går fra 1- til 6punktet, det ydre fra 7- til 12-punktet.
Holdespil: En postion, hvor den ene spiller har et fremskudt anker, og den anden forsøger at spille forbi med færrest risici.
Hollandske regel: I post crawfordpartier skal den, der mangler ét point have rullet, før der kan dobles. Reglen bruges ikke i turneringer arrangeret i Danmark.

Jacobyreglen: Man kan kun vinde et point, medmindre, der er doblet. Anvendes kun i uendelige kampe. Opkaldt efter Oswald Jacoby.
Joker: Et særdeles heldigt rul, der forøger positionens værdi væsenligt.
Kaffespil: Spiltype, hvor brikkerne stilles oven på hinanden med formålet ikke at blive sået hjem.

Kaptajn: I en chouette den spiller der spiller mod boksen.
Kauder-Paradox: En position hvor dobling-beaver er korrekt brug af dobleterningen.
Kibitzer: En tilskuer.

Kvadrant: Brættet består af 4 kvadranter; nemlig spidserne 24-19, 18-13, 12-7 og 6-1.
Last chance: Trøstrække for alle der har tabt i både main og consolation.
Last roll position: (sidsterulsposition) Når begge spillere med garanti mangler højest et rul hver.

Leader: Den der fører en kamp/spil.
Lukket bord: 6-punktsbord.
Løbespil (running game): En spilstrategi, hvor ideen er at slå så højt som muligt.

Main: Hovedrækken i en cupturnering.
Market gainer: En sekvens der går, at dobling/take bliver den korrekte cubeaction.
Market looser: En sekvens hvor modstanderen ikke længere har et take.

Match: En kamp til en aftalt pointsum.
Match equity: Sandsynligheden for at vinde kampen ved en given score.
Matchpoint: Når en spiller mangler 1 point for at vinde kampen.

Midtpunktet: 13-punktet på spillebrættet.
spil backgammon online
Moneygame: Fungerer på samme måde som en uendelig kamp.
Monrad: En turneringsform, hvor alle spillere spiller lige mange matcher, og de bedste spillere i første prioritet m&slash;der hinanden.

Mutual holding game: En position, hvor begge spillere har et fremskudt anker.
MWC (Match Winning Chances): Den procentuelle chance for at vinde kampen.
Nullo rul: Et rul der under ingen omstændigheder, kan forbedre positionen.

Outfield: 19-7punkterne (de ydre hjemlande).
Parti: Et aktivt spil backgammon.
Pass: Se drop.

Passlag: To ens.
Pick and pass: Manøvren at slå og samtidig bringe sin brik i sikkerhed.
Pip: Hvert felt svarer til et pip. Rulles en 6er rykkes 6 pips osv.

Pip count: En sammentælling af det samlede antal pips spillerne mangler for at vinde spillet. I udgangspositionen har hver spiller 167 pips.
Post crawford: Samtlige efterfølgende spil efter matchpoint.
Prime: Se blokade.

Prop: Se proposition.
Proposition: En position der spilles igennem mere end én gang. Ofte med det formål at få et indtryk af, hvad der er korrekt i den givne position.
Punkt: a) Spids/felt. b) 2 brikker oven påhinanden.

Pure: En spillemåde der går ud på at slotte og dermed gå efter de gode punkter direkte.
Race: Se løbespil.
Racoon: En videreudvikling af beaver, hvor det er dobleren, der har muligheden for at vende terningen endnu et niveau op. Kan kun forekomme, hvis den doblede har beaveret doblingen.

Rating: En spillers rating er udtryk for spillerens relative styrke i forhold til modstanderen.
Recirkulering: Når brikkerne kommer i spil ved at blive slået på baren og komme tilbage til modstanderens hjemland.
Referenceposition: En position hvor man husker, hvad der var rigtigt og forkert, som så bruges til at træffe de rigtige beslutninger, når lignende positioner opstår.

Rollout: En masse gennemspilninger af en position.
Rul: Et slag.
Rullende blokade: At rulle en blokade - at bevæge en blokade fremad uden at bryde den.

Scorekort: Det stykke papir, hvor pointstillingen mellem to spillere ajourføres.
Settling: Når to spillere aftaler et alternativt udfald af et igangværende spil. Er forbudt i turneringskampe.
Skud: Blot.

Slot/slotte: En brik der står alene i ens indre hjemland på et punkt, man ønsker at lave.
Spare: De ekstra brikker udover to, der står på et punkt.
Spids: Det felt som brikkerne står på

Spilleur: Når en backgammonkamp spilles på tid, anvendes et spilleur. Svarer til et skakur.
Split: Når to brikker på det samme felt skilles, typisk 24punktet.
Steame: At miste besindelsen over spillet.

Strippet punkt: Et punkt med to brikker (dvs. uden byggere).
S&slash;lvankeret: 21punktet.
Sølvpunktet: 4punktet.

Take: Når man accepterer en dobling.
Tempohit: Et hit hvor formålet er at fratage modstanderen et halvt rul.
Terningblander: En mekanik der går, at terningerne bliver rystet godt og grundigt igennem får de lander på brættet. Med formålet at undgå snyd og maksimere sandsynligheden for tilfældige rul.

Timing: Et abstrakt begreb, hvor det gælder om at rulle så få pips som muligt. (se også dræbe et nummer).
Trailer: Den der er bagud i en kamp.
Trap play: Et brikflyt, der kan tvinge modstanderen fra sit anker, såman kan lave et lukket bord. Typisk hvis modstanderen er crunchet.

Unstacking: Når man går nogle af de lange stakke mindre, fx. ved at fjerne en brik fra en spids med 5 brikker.